VÁNOČNÍ

MEDITAČNÍ

KONCERTY 2018

VÁNOČNÍ MEDITAČNÍ KONCERT

Transformační léčivá meditace a beseda

BANSKÁ BYSTRICE 15. 12. 2018


ZIMNÍ SLUNOVRAT

Transformace, aktuální meditace, léčení a skvělá hudba

PRAHA 21. 12. 2018

KARAIMI

Meditace budou doprovázeny 3D animacemi

Filipa Záruby z filmu Bufo Alvarius -

The Underground Secret.

www.bufoalvarius.com

HOSTÉ

MAOK | MILOŠ VACÍK | PAPIS NYASS | RICHARD KLÍČNÍK 

UVÁDÍ

LUCIE EON VONCHITZKI

MILÍ PŘÁTELÉ,

 

zvu vás o svátečním vánočním čase ke společnému sladění s rytmem Matky Země a na práci s energií tohoto vyjímečného ročního období, kdy se zastavíme a spočineme v léčivé síle srdce.

Vánoční meditační koncert v Banské Bystrici bude aktuální přerodovou meditací ve spojení s vlákny snů, z nichž se tká naše skutečnost, s předky, s tvořivou energií živlů celého těla, s napojením se na Zemi a zdroj své duše.

 

Zimní slunovrat v Praze 21.12. 2018 je klíčovým okamžikem sebereflexe roku, neboť právě tehdy se vše rodí znovu a to během jiných ročních období nemůžeme zažít. V kouzelné slunovratové noci se jedna brána zavírá a současně druhá otevírá. Se západem slunce nastavá nejdelší a nejtemnější noc, nalézáme spojení s vlastním středem, klidem a jistotou. Je to doba mysteria smrti, obrazně všeho co chceme aby v nás zemřelo a s čím se v osobním životě loučíme, zároveň se navrací slunce – světlo, zrození se do nové cesty je momentem spirituálního obrození.

KARAIMI

DŮLEŽITÉ POSELSTVÍ

MÍSTA KONÁNÍ

VÁNOČNÍ KONCERT 2018 

BANSKÁ BYSTRICE

15. 12. 2018

Vánoční transformační léčivá meditace a beseda s Karaimi

Múzeum SNP, Banská Bystrice

Začátek akce: 19:00hod.

Cena vstupenky v předprodeji

18 EUR

ZIMNÍ SLUNOVRAT 2018 

PRAHA

21. 12. 2018

Transformace, aktuální meditace, léčení a skvělá hudba

RockOpera, Praha

Začátek akce: 19:00hod.

Ceny vstupenek v předprodeji

1. pořadí: 850,-Kč

2. pořadí: 800,-Kč

3. pořadí: 700,-Kč

4. pořadí: 650,-Kč

KARAIMI
KARAIMI
www.haluzice.cz

Žena nadčasové hloubky pracující se zemskou energii, moderní šamanka přenášející spiritualitu původních učení do současného života, autorka úspěšných prožitkových workshopů tvůrčího seberozvoje a osobní vize. Každoročně vede velké transformační meditace v přechodových zlomových konstelacích rovnodenností a slunovratů. Vede skupinové cesty na posvátná silová místa na ostrovy Malty a do Kolumbie. Je zakladatelkou nadačního fondu ŽIVÁ ZEMĚ na podporu nositelů původní nepřerušené linie zemské spirituality stařešinů národa Kogi z nedostupných oblastí pohoří Sierra Nevada v Kolumbii.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI