Psaním k vědomému probuzení

Cestou k Vaší transformaci je Váš osobní příběh

Během inspirativního workshopu pro spisovatele všech úrovní, budete zkoumat příběhy, které Vás definují, přesvědčení, očekávání a omezení, které psané slovo přináší. Pomocí cíleného sebe-dotazování se naučíte psát upřímně o svých největších problémech, nejhlubších touhách, tajných ranách, objeví se tak Vaše skryté dary a  také cesty, které jste ještě neprošli. Praxe autentického psaní prohlubuje kreativitu a sebeuvědomění, což je vědecky prokázané na fyzické i psychické úrovni. Zostříme naše zaměření do základních částí sebe sama, což nám pomůže uvolnit místa, kde jsme uvízli v pasti.

Jako lidé jsme jediní živočichové v celém stvoření, kteří na sebe sama nazírají s pocitem vnitřní oddělenosti od těla z masa a kostí.  To nám v životě přináší různé příležitosti, ale i výzvy.  Dozvídáme se, že příběhy samy o sobě nejsou problém, ale spíše mýty, kterým jsme uvěřili se stávají zdrojem našeho utrpení. Jakmile si uvědomíme, že mýty se dají změnit, naučíme se vytvářet příběhy, které nám umožní rozšířit naši vizi, osvobodit naše srdce, zvětšit naši vděčnost, a vrátit nás na místo prvního úžasu: k mysli začátečníka.

 

Když řeknete pravdu, Váš příběh se změní.

Když se Váš příběh změní, Váš život je transformován.

 

Pravda má moc nás transformovat – když ji necháme. To je základem pro probuzené psaní, které Mark vyvinul v průběhu 30 let zkušeností jako autor, učitel, přednášející a především také jako ten, kdo svoji pravdu našel. Je neustále ohromen mocí této praxe, která pomáhá k osvobození se od utkvělých představ a přináší nabití moci nad svým životem tím, že nabízí metodu sebe-dotazování, která může být použita kdykoliv v životě poté, co workshop již dávno skončil. Prosvětlíte své zastaralé příběhy, Psaní k vědomému probuzení může změnit Váš život.

 

O tomto víkendu se naučíte:

 

Oddělit pravdivé a falešné příběhy o sobě

Kultivovat vědomí svědka jako nástroj pro prohloubení sebereflexe

Identifikovat zdroj Vašich autentických tužeb

Rozpoznat touhu jako palivo pro kreativní a duchovní probuzení

Používat autentické psaní jako transformační duchovní praxi

Zpochybnit sebeomezující přesvědčení a očekávání

Použít svůj osobní příběh jako portál k moudrosti

Překonat strach, stud, sebelítost a pochyby prostřednictvím radikálně pravdivého vyprávění

Vyjasnit si své nejhlubší tvůrčí a duchovní touhy

Odlišit hlas ega od hlasu svojí duše

Prohloubit svoji schopnost projevit své vrozené dary ve světě

Mark během workshopu poskytuje jemný podporující přístup a bezpečné neposuzující prostředí pro svobodné transformační psaní. Veškeré sdílení je důvěrné a nepovinné. 

 

Žádné předchozí písemné zkušenosti nejsou vyžadovány.

MARK MATOUSEK

učitel, průvodce a přednášející, autor Writing to Awaken

Mark pomáhá lidem objevovat jejich autenticitu skrze nalezení jejich pravdivého osobního příběhu. Tuto metodu založil na základě svých 30-ti letých zkušeností a její praktikování přináší lidem po celém světě skvělé úspěchy v tranformaci jejich života.

Mark pracoval se Sogjalem Rinpočem na Tibetské knize o životě a smrti a podílel se na Ram Dassově knize Still Here. Sám napsal několik vlastních knih: Sex Death Enlightenment, The Boy He Left Behind, When You’re Falling, Dive a Writing to Awaken.

Pochází z Los Angeles, studoval drama a literaturu, pracoval jako reportér a editor pro Reuters, Newsweek Magazine a pro časopis Interview patřícímu Andymu Warholovi. Strávil několik let jako novinář a spisovatel na volné noze, kdy přispíval pravidelně například do Harper’s Bazaar, Tricycle, Yoga Journal, The Chicago Tribune nebo O: The Oprah Magazine a Psychology Today.

 

 

Cítím se lehce a mám jasnější náhled na sebe a na svůj život, neberu sebe ani ostatní tak vážně jako předtím. Projevuje se to v krásném svobodném plynutí, přijetí a více tvůrčí šťávy, která protéká jak mým psaním, tak mým každodenním životem. Celkově je to neuvěřitelně pozitivní transformační program.

~ Anne, USA

V měsících před tímto kurzem jsem zpochybňoval téměř všechno o mém životě. Snažil jsem se najít smysl ve všem, co dělám. Po tomto semináři mám v sobě jasnost, kterou jsem nikdy předtím neměl, mám svou cestu - moji misi, můj cíl je nyní jasný. Dokonce i když nejste spisovatel (nejsem!), jestli hledáte a kladete si otázky, jděte na tento kurz. Psaní je nástroj, jehož výsledkem je probuzení. Děkuji, Marku Matousku, změnil jsi můj život.

~ Bill, Australia

 

 

pátek 1. června 18 hod. - neděle 3. června 16 hod.  

Spolek pro osobní rozvoj v Haluzicích u Kyjova  Haluzice 128

 

PSANÍM K VĚDOMÉMU PROBUZENÍ

1. - 3. 6. 2018

Přihlášení
Rezervation

Tlumočení zajištěno.

 

We teach in English.