TA URA

zakladatelka Heart Rhythm Dance

Intuitivní tanec je způsob fyzické a duševní terapie, která v pohybu nechává prostor pro vlastní vyjádření. Tento styl tance umožňuje naslouchat vnitřnímu volání. Díky flexibilitě těla a svobodnému pohybu si každý může vybrat způsob, jakým dosáhne rovnováhy na úrovni fyzického, energetického i emocionálního těla. Prostřednictvím intuice a smyslů (doteku, hlasu, pohybu…) může tančící zkoumat vjemy, které se během tance vynoří (nejen na fyzické, ale především na duševní úrovni), a které se následně propojí v jeden celek na úrovni vnímání – mysli, těla, emocí, představivosti a duše.

Intuitivní tanec může způsobit náhlý výbuch radosti, štěstí, tvořivosti a spontánního uzdravení…

O co vlastně jde?

Tanec vychází z naší podstaty nejhlubšího vědomí. Intuitní tanec TaUra zboří iluze o nás samých a ucítíme naše pravé Já  a to pomocí „emočního tance“ tedy mostu mezi duší a vědomím. Vydáme se pohybem zpátky ke svým kořenům a navážeme znovu vztah se svým tělem.

I přes náš jednostranný rozvoj materialismu, je třeba naslouchat a věřit svým vlastním pocitům a intuici. Naučíme se je vyjadřovat a myslet sami na sebe.

Používají se jednotlivé techniky – dýchání, dotek, pohyb a hudbu k úplné svobodě. Tanec rozpouští hranice mezi dechem, pohybem a hudbou.

 

www.intuitivnitanec.cz

Taneční seminář Kořeny s Ta Urou

19. - 22. 8. 2018

Přihlášení
Registration

We teach in English & Czech and both will be translated