Lektor Milan Surgoš

Workshop rozvíjí lidské kvality, které jsou potřebné k harmonickému partnerskému vztahu.

Všechny formy vztahu jsou prožívané skrze pohyb a řeč těla v párovém tanci.

Tradiční výuka pomocí hry, tance a bojů s MILANEM.

Podle školy etnografa a psychologa Andreje Karimova vyučuje Milan tradiční pohybová cvičení a hry pro posílení osobní svobody, budování vnitřní síly a psychické stability.

Skrze tyto tradiční metody se učíme vnímat naše hranice i vnímat, když nám je někdo překračuje a učíme se s tím vypořádat, učíme se rozpoznávat naše bloky a strachy, které jsme získali v dětství a zdědili z předešlých pokolení, učíme se je rozpustit a odstraňovat.

Další odkazy

Workshop SÍLA A DOVERA VE VZTAHU pořádáme v Haluzicích

8. - 10. 9. 2017

Přihlášení